Locatie Fidelio (BSO)

  • Published in Locatie Fidelio (BSO)
 
Vanaf 15 mei 2017 biedt IRIS Kindcentra buitenschoolse opvang (BSO) aan op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. De Willem van Oranjeschool is een christelijke daltonschool. Op de site van de Willem van Oranjeschool is meer informatie te vinden over de school. 
 
Met de BSO sluiten we zo veel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.
 
Tel. Fidelio: 06-48182821