GGD-inspectierapport

  • Published in Locatie Stroomdal (BSO)
Op basis van de GGD-normen hebben we hygiëneprotocollen opgesteld. Bovendien voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit. De resultaten daarvan zijn vervolgens te lezen in ons GGD-inspectierapport. Verbeterpunten worden direct aangegrepen om het niveau van veiligheid te optimaliseren.
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 16-10-2016
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 18-9-2017
 
De BSO is het afgelopen jaar hard gegroeid. Om de huiselijke sfeer te behouden, hebben we gezocht naar een extra ruimte. De ruimte in de Zijstroom is daarvoor geschikt. 
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 15-11-2016
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 2-2-2017