GGD-inspectierapport

  • Published in Locatie Stroomdal (BSO)
Op basis van de GGD-normen hebben we hygiëneprotocollen opgesteld. Bovendien voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit. De resultaten daarvan zijn vervolgens te lezen in ons GGD-inspectierapport. Verbeterpunten worden direct aangegrepen om het niveau van veiligheid te optimaliseren.
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 18-9-2017
 
Bij de BSO Stroomdal maken we ook gebruik van de ruimtes van de Zijstroom. Deze ruimtes worden apart gecontroleerd door de GGD. 
 
Het inspectierapport is van de inspectie op 29-11-2018