Informatie over facturen

  • Published in Facturen

Hieronder leest u een korte toelichting op de factuur:

BSO op de factuur

  • Het jaarbedrag zoals dat op het contract staat, is gelijk verdeeld over 12 maanden. De totaalprijs van de maandfactuur is op deze manier elke maand gelijk, ongeacht of er een vakantie in valt of niet. Zo is het duidelijk op welk bedrag u maandelijks kunt rekenen.
  • Als er op de factuur gesproken wordt over ‘flexibel’ dan wordt daar het vakantiedeel mee bedoeld. Een contract bestaat uit 40 schoolweken en daarboven op nog het aantal gekozen vakantieweken. In de factuur is dat gescheiden zichtbaar. Telt u de flexibele en vaste bedragen bij elkaar op, dan krijgt u het maandbedrag dat ook op uw contract staat.

TSO op de factuur

  • Ook de TSO-uren factureert IRIS Kindcentra per maand. De reden hiervoor is dat het voor u leidt tot gelijkmatige maandkosten en beter inzicht in uw maandkosten.
  • Als u TSO afneemt staat dit apart op de factuur vermeld. Als u één dag TSO per week afneemt, wordt er 3,19 uur per maand gerekend. Dit aantal is gebaseerd op het feit dat IRIS Kindcentra uitgaat van 38,3 weken per jaar. Dit zijn eigenlijk 40 schoolweken, maar omdat er wel eens een dag uitvalt, zoals 2e paasdag, pinkstermaandag of een studiedag van school, rekenen we iets minder weken. Omdat het een maandfactuur betreft worden deze 38,3 weken gedeeld door 12. Wat overeenkomt met 3,19 uur per maand.