Ontwikkeling

  • Published in Kind centraal

Persoonlijke competenties 

Grenzen verleggen, kwaliteiten ontdekken en initiatief leren nemen. Bij IRIS Kindcentra krijgen kinderen daarvoor volop de ruimte. Met toneel, werkstukjes en sport kunnen de kinderen zichzelf onderscheiden. Onze medewerkers stimuleren de kinderen door ze uit te nodigen om activiteiten te ondernemen en hen te belonen, prijzen en complimenteren. Zo ontwikkelen de kinderen hun zelfvertrouwen, initiatief en zelfredzaamheid. 
 

Sociale competenties 

Binnen de groep stimuleren we vriendschap, kameraadschap, solidariteit en samenwerking. Denk aan samen delen, samen ervaren, wachten op elkaar en elkaar helpen. Dat doen we onder andere middels gezamenlijk spelen. Eventuele conflicten worden bewust en met begeleiding van de medewerker opgelost. Dankzij de variëteit aan leeftijden, achtergronden en interesses, leren de kinderen zich verplaatsen in de belevingswereld van een ander.