Locatie Bouwman (KO)

  • Published in Locatie Bouwman (KO)
Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen. Voor kinderen van 2 ½ - 4 jaar is een speciaal peuteropvang programma. Met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma “Piramide” worden de peuters voorbereid op hun gang naar de basisschool.
 
De Bouwmanschool is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. Met de kinderopvang opvang sluiten we zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.
 
Tel. Bouwman KO: 06-43149747