Tarieven

  • Published in Locatie Rehoboth (TSO)
Als u op een vaste dag in de week gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, is het voordelig om een abonnement af te sluiten. De opvang kost dan gemiddeld € 1,70 per keer. Klik hier voor meer informatie over de facturatie van een abonnement voor een vast aantal dagen per week. 
 
Bij een flexibel contract kost de opvang € 2,00 per keer. Facturatie gebeurt na afloop van de maand.
(prijspeil augustus 2017)